Pitkiä työuria ja kiinnostavia haasteita VMT:llä

Virtain Muovityö Oy on juhlinyt 50-vuotista taivaltaan vuonna 2022. Osaava henkilökunta on ollut VMT:n 50-vuotisen matkan varrella tärkeässä roolissa. Kurkistetaan muutaman pitkäaikaisen VMT:läisen työpisteille, millaisia tarinoita sieltä löytyy.

Yli kaksikymmenen vuoden uran VMT:ssä tehneet Timo Nieminen ja Kari Letonmäki sanovat työn maistuvan edelleen hyvältä VMT:llä.

Timo Nieminen viimeistelee paisuntasäiliötä vuonna 2012.

Nieminen aloitti työt VMT:llä vuonna 2000, Koron kylässä. Parin vuoden kuluttua vuonna 2002 VMT:lle tuli ensimmäinen puhallusmuovauskone, jonka käyttöä hän pääsi heti ensi metreiltä opettelemaan yhdessä jo eläkkeelle siirtyneen Tuomisen Veikon kanssa. ”Sen kanssa omatoimisesti opiskeltiin, välillä asentajan vinkeillä ja välillä kantapään kautta,” muistelee Nieminen.

Pääluottamusmiehenäkin toimiva Timo Nieminen kiittelee VMT:tä kuuntelevaksi työnantajaksi, vaikka löytääkin myös kehitettäviä kohteita. Hyvänä lähtökohtana kaikelle kehittämiselle hän kokeen mahdollisuutta tuoda matalalla kynnyksellä mielipiteitä kuuluville VMT:ssä.

Kari Letonmäki muotin valmistuksessa vuonna 2012.

Koneistajana toimiva Kari Letonmäki ehätti tulla VMT:lle töihin pari vuotta ennen Niemisen Timoa vuonna 1998. Hänen työpisteenään on toiminut kaikki vuodet Virtain entisen ammattikoulun halli, jonka Olavi Mäkinen osti vuonna 1995.

Aluksi Letonmäen työtä olivat muottien sorvaaminen, mutta vuosien varrella työnkuvaan on tullut yhä enemmän muottien huoltoja ja muutostöitä sekä välillä koneistetaan myös muovikappaleita.

VMT:n välillä vauhdikaskin kehitystahti on näkynyt myös Letonmäen työpisteellä muun muassa uusina koneita ja laitteina, vaikka koiranleuka nauraakin että ”seinät on maalattu” kysymykseen, miten hänen työpisteensä on muuttunut vuosien varrella.

Työtään Letonmäki kehuu itsenäiseksi ja taitavat haasteetkin olla mielenkiintoisia ratkottavia.

Aile-Oliivi Liivet pakkaa valmiita putkia toimitettavaksi asiakkaille vuonna 2012.

Yli viisitoistavuotta VMT:llä työskennellyt Aile Liivet tuli VMT:lle vuonna 2006 Viljandista Virosta. ”Hauskaa on ollut,” hymyilee Aile ja jo intoutuu puhumaan, miten mielekästä on että työtehtävät vaihtelevat VMT:llä.

Puuhakkuus ja sosiaalisuus paistaa Liivetistä hänen kertoessa työstään VMT:llä. Liivet muistelee hieman kaihoisasti yhteistä työporukkaa, silloin kun molemmat ruiskuvalu- ja puhallustuotanto olivat saman katon alla. Tuotantopalaverit saavat häneltä kiitosta, sillä silloin on hyvä tilaisuus tuoda esiin huomioita. Hän arvostaa avoimuutta ja asioista puhumista.

Aarno Sutinen koneen äärellä vuonna 2018.

Vuonna 2004 VMT:lle suunnittelijan töihin VMT:lle tuli Aarno Sutinen. Diplomi-insinööri sanoo viihtyneensä vuosien varrella hyvin VMT:llä. Vaikka moni asia onkin muuttunut ja kehittynyt pohtii Sutinen, että hänen työssään on yhä paljon samaa kuin aivan alussa.

– Sama suunnitteluohjelma pyörii, vaikkakin useasti päivitettynä, työkoneella ja tietokoneita uusittu moneen kertaan,” miettii Sutinen. Perusperiaatteet ovat yhä samat tekemisessä.

Sutisen mielestä sertifioidun laatujärjestelmän käyttöönotto sekä sukupolvenvaihdos ovat tuoneen selkeyttä toimintaan. Laatujärjestelmän myötä Sutisesta tuli myös laatupäällikkö ja hän suunnittelijan työnsä ohella vastaakin valmistettavien tuotteiden laadusta.

Perheyrittäjyyden hän kokee tuovan tekemiseen hyvää joustavuutta, kun viestintä VMT:n sisällä on mutkatonta.

Joulukuun alussa palkitsimme konkarimme merkittävistä työurista VMT:n palveluksessa Kauppakamarin ansiomerkeillä. Aile Liivet ja Aarno Sutinen saivat 15 vuoden ansiomerkin, Timo Nieminen 20 vuoden ansiomerkin ja Kari Letonmäelle ojensimme ansiomerkin 25 vuodesta.

Myös VMT:n perustaja Olavi Mäkinen palkittiin Yrittäjäristin timanttiristillä 50 vuoden taipaleesta yrittäjänä sekä hänen puolisonsa Tarja Mäkinen timanttiristillä 30 vuoden yrittäjätoiminnassa.

Oppilaitosyhteistyö: työelämäprojektit tarjoavat uusia oivalluksia puolin ja toisin

Teemu Airaksinen on Tampereen ammattikorkeakoulun insinööriopiskelija, josta on tullut viime aikoina tuttu näky myös Virroilla. Teemu opiskelee parhaillaan koneinsinööriksi, erikoistuen opinnoissaan tuotantotekniikkaan ja teollisuustalouteen. Opinnot ovat jo loppusuoralla, ja tällä hetkellä Teemu suunnittelee opinnäytetyönään robottisolua VMT:n uudelle puhallusmuovauskoneelle.

Yhteistyö sai alkunsa viime syksynä, kun VMT:llä alettiin työstää automaatioprojektia yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun kone- ja tuotantotekniikan insinööriopiskelijoiden kanssa. Projektin tarkoituksena oli etsiä uusia lähestymistapoja tuotteen läpimenoajan lyhentämiseen ja kustannustehokkuuden parantamiseen.

– Puhallusmuovauksessa muovi puhalletaan muottiin, jolloin kappaleen ympärille jää lieve. Tähän asti kappaleiden jälkityöstäminen on tehty käsin. Syksyn automaatioprojektissa selvitettiin, miten tämä työvaihe saataisiin automatisoitua, jolloin tuotanto olisi tehokkaampaa ja ihmiseltä vapautuisi työaikaa mielekkäämpiin tehtäviin, Teemu kertoo projektin taustoista.

Syksyllä toteutettu projekti selkeytti suunnitelmia ja antoi varmistuksen siitä, että automaatioratkaisuun kannattaa lähteä panostamaan. Teemu innostui toteuttamaan opinnäytetyönään jatkoprojektia, johon kuuluu robottisoluun tulevien laitteiden suunnittelua, sijoittelua ja layoutin tekoa. Projektia on työstetty tiiviissä yhteistyössä VMT:n automaatioteknikko Jussi Sompin ja tuotantopäällikkö Erkki-Jussi Lahtisen kanssa.

– Teemu on tuonut projektiin oman näkemyksensä ja työpanoksensa, mistä on ollut meille iso apu. Työ on edennyt vauhdikkaasti, kun Teemu on ollut mukana – tässä on ollut selvästi oikea tekijä oikeassa paikassa. Teemme mielellämme yhteistyötä oppilaitosten kanssa, sillä tällaiset projektit ovat antoisia molemmin puolin. Opiskelijat tuovat aina mukanaan uutta näkökulmaa ja tuoreita ajatuksia, Erkki-Jussi kehuu.

– On hienoa, että opintojen yhteydessä pääsee tekemään aitoja työelämäprojekteja. Onhan se kova valttikortti jo työllistymisenkin kannalta, kun pääsee tällaisen kehitysprojektin toteuttamaan lopputyönä, Teemu iloitsee.

Tuotekehityksellä kustannustehokkuutta

Virtain Muovityössä laatupäällikönä toimii Aarno Sutinen. Tampereen Teknillisen korkeakoulun nyk. Teknillinen Yliopiston muovitekniikan DI on ollut Virtain Muovityön palveluksessa jo vuodesta 2004 asti.

– Aarnolla on ollut iso rooli laatujärjestelmien sertifioinneissa, kertoo toimitusjohtaja Marja Mäkinen laatupäällikön isoimmista tehtävistä. Vuonna 2016 Virtain Muovityö sertifioitiin ISO9001 laatujärjestelmään.

Pari vuotta myöhemmin 2018 saatiin maaliin ISO14001-sertifiointi. Yleisesti Sutinen huolehtii laadunvalvonnasta sekä työohjeiden laatimisesta tarpeen mukaan.

Aarno Sutinen on tuotekehitystyössä myös keskiössä. Työnkuvaan kuuluu sekä tuotteiden piirtämistä, mallintamista että muottisuunnittelua. Tuotekehitystyössä on huomioitava sekä asiakkaan tarpeet että menetelmän vaatimukset. Sutisen pöydältä kuitenkin syntyy ratkaisuja, joka usein vähentävät asiakkaalta kokoonpanossa minuutteja, säästävät raaka-ainetta ja pienentävät kokonaiskustannuksia.

Sutinen myös päivittää osaamistaan. Viimeksi syksyllä 2019 K messuilla Saksassa oli tilaisuus tutustua erityisesti kestävän kehityksen ratkaisu-uutuuksiin.

– Messut ovat hyvä alusta päivittää tietonsa. Tutustuin erityisesti puhallusmuovausmuottien suunnitteluun sekä uuden koneen myötä myös ruiskuvalumuottien suunnittelun kehitykseen, toteaa Sutinen.

Tiiviin työn tasapainoksi erityisesti kesällä Aarnon voi löytää Golf-Virtain kentältä. Golf-harrastuksen hän on aloittanut jo vuonna 1992 paikallisella viheriöllä.

Puhallusmuovauksen pioneeri eläkkeelle

Ohikulkijat saattoivat ihmetellä Kiertotiellä mitä VMT:n, pihassa tapahtui, kun kahvihuoneet pöydät oli kannettu ulos ja väki nauttii iltapäiväkahvit kitaramusiikin säestyksellä toimiston pihassa.

Oli hyvä pysähtyä kaiken kiireen ja jatkuvan kehittämisen keskellä tarkastelemaan, yksilön kautta, teollisuusyrityksen maraton matkaa ja miettimään sitä sinnikkyyttä, jota sekä yrittäjiltä, että työntekijöiltä vaaditaan.

Juhlistamisen aiheena oli pitkän työuran VMT:ssä tehneen Veikko Tuomisen läksiäiset.

– Kotimatkalla poikkesin Olavi Mäkisen juttusilla, muistelee Tuominen torstaita vuonna 1992. Mäkinen oli heti keskustelun päätteeksi ehdottanut, että voisiko Tuominen aloittaa heti.

– Ehdotin että josko sittenkin maanantaina vasta voisin aloittaa, Tuominen kertailee Mäkiselle ensi tapaamista.

Tuomisen työtehtäviin kuuluivat vuosien varrella kaikki Virtain Muovityön keskeisimmät muovimenetelmät ja niiden tunteminen ja ongelmien ratkaisu ja hän oli aina kehittämistyön keskellä. Johto korostaa Tuomisen tekemää pioneerityötä puhallusmuovauksen parissa, jonka päälle koko nykyinen tuotanto on rakentunut.

– Välillä tuli soiteltua sinne kotiinkin, kiittelee kärsivällisyydestä myös Timo Nieminen, joka toimii Tuomisen aisaparina puhallusmuovauksen keskiössä.

Ensimmäiset puhallusmuovauslaitteet tulivat Virroille VMT:lle vuonna 2001, mistä käynnistyi nykyisen tuotannon rakentaminen. Vuonna 2008 siirrettiin koko tuotanto Kiertotielle.

Tuominen itse suhtautui puheisiin rauhallisesti ja kiitteli yrittäjiä toimeentulosta ja yrityksen luotsaamisesta välillä hankalinakin aikoina. Eläkkeelle jäämisen tunnelmat olivat kaksitahoiset, sillä kahdenkymmenkahden vuoden aikana Virtain Muovityöstä oli tullut kuin toinen koti Tuomisen omin sanoin. Hänellä oli vielä vuoden vaihteen tienoilla pitkä sairasloma, josta kuitenkin oli halu palata vielä työn ääreen.

– Koin että kuntoudun siten nopeammin, Tuominen summailee.

Nyt Tuomisen mukaan lähtee muistojen lisäksi vetävä ruohonleikkuri, jolla kuulemma riittää käyttöä parissakin pihassa kesän aikana. Tuomista ei itse saatu läksiäissä soittelemaan itse mutta kitaraharrastuksellekin lienee nyt enemmän aikaa.

 

Mitä on puhallusmuovaus? Lue lisää täältä.

Siisteys ja järjestys tehokkaan tuotannon kulmakivinä

Siistit tilat vaikuttavat työssä viihtymiseen sekä vähentävät tapaturmien riskiä. Virtain Muovityöllä on omaksuttu jatkuvan kehittämisen malli ja kaikkien panos siinä on tärkeää. Tuotantotilojen siisteyttä ja järjestys voidaan pitää tehokkaan tuotantotoiminnan kulmakivi. 

Viihtyisyys ja siisteys lisäävät oleellisesti työn tuottavuutta.

Laitoshuoltaja Anne Mäkelä on merkittävässä roolissa Virtain Muovityöllä huolehtimassa tilojen puhtaudesta ja sitä kautta viihtyisyydestä, turvallisuudesta ja tuottavuudesta. Hän huoltaa toimistotilat, ennen kuin muut ehtivät paikalle ja tuotantotiloista hänet löytää yhdistelmäkoneen ääreltä.
– Laitoshuoltajamme Anne on tarkka ja täsmällinen työssään, kehuu toimitusjohtaja Marja Mäkinen.
Hän on aina iloisella mielellä ja luo hyvää ilmapiiriä työyhteisössämme, Mäkinen lisää. 

– Kiireisinä päivinä pitää vähän katsoa mihin menee, hymyilee Mäkelä pujotellessaan yhdistelmäkoneen kanssa lähtevien lavojen välissä. Hänelle joustavuus työssä on tärkeää ja hän myös itse suhtautuu joustavasti tuotantotiloissa jatkuvasti tapahtuviin muutoksiin. Hän nauttii itsenäisestä ja monipuolisesta työstä.  

Hänelle itsenäisen työn lisäksi on tärkeää se, että saa nähdä oman työnsä jäljen.
Hän nostaa esimerkiksi lattioiden vahaamisen:  
– Se on ihana tunne, kun lattia kiiltää ja moppi luistaa.
Viihtyisyyden lisääminen koko työ-yhteisössä onkin Mäkelän työssä keskeistä.
– Työpaikan viihtyisyys ja siisteys lisäävät oleellisesti työn tuottavuutta, tuotantopäällikkö Erkki-Jussi Lahtinen korostaa Mäkelän panosta. 

Se on ihana tunne, kun lattia kiiltää ja moppi luistaa.

Vaikka laitoshuoltajan työ onkin mielekästä, työn vastapainoksi Mäkelältä löytyy kotoa kaksi pientä koiraa Bichon Frisé Pökö ja puolivuotias kääpiösnautseri Mörö. Pökö ja Mörö hoitavat seurakoirien tehtäviä ja ovat Mäkelän lenkkiseurana päivittäin.

Pääluottamusmiehenä puhallusmuovauksen asiantuntija

Niemisen Timo otti kevättalvella 2018 hoidettavakseen, Virtain Muovityön kasvaessa, pääluottamusmiehen tehtävät. Timon löytääkin usein keskusteluista, oli kyse sitten laadusta, tuotannon kehittämisestä tai henkilöstöasioista.

Hänelle onkin kertynyt VMT:llä eri tehtävistä yli 18 vuoden kokemus.

– Kurssin kautta päädyin tänne, tuumii Timo ja muistelee olleensa ohjelmointikurssilla, kun päätyikin aivan eri hommiin Virtain Muovityöhön. Timo oli puhallusmuovauksen pioneereja VMT:llä ja yhdessä opeteltiin uutta tekniikkaa. Vuosien varrella lähes kaikki työt ovat tulleet tutuiksi tuotantotiloissa.

Puhallusmuovausmuottien asennukset, säätämiset ja opastaminen ovat tällä hetkellä Timon päätyötä. Tarpeen tullen hyppää hän trukin penkillekin ja hoitaa varsinkin iltavuorossa monipuolisesti tarvittavia tehtäviä.

Timo tunnetaan VMT:lläkin kovana kiekkomiehenä. Hän on jo useamman vuoden valmentanut Kiekko-Karhuissa maalivahteja ja pelaa itsekin ikämiehissä.

– Pari kertaa viikossa tulee käytyä jäällä, hän laskeskelee.

Junnuna Kangasalla ja KooVee:ssa pelanneella kiekkoharrastajalle tuli välillä noin seitsemäntoista vuoden tauko harrastuksesta mutta 1997–98 innostui uudelleen Kiekko-Karhujen kanssa jääkiekosta. VMT:n pihasta saattaa löytyä Timon polkupyörä, jolla pääluottamusmies hurauttaa kelin salliessa töihin.

Rekrytarina: Sirpa Mäkelä

Kaislaleikkureita ja tarkkaa työtä

Mäkelän Sirpa aloitti VMT:llä tammikuun puolessa välissä 2018. Neljässä kuukaudessa hän on jo tuonut iloista puheensorinaa kahvihuoneeseen ja rikastuttanut viimeistelyä omalla kokemuksellaan.

Sirpalla on myös oma yritys, jossa hän valmistaa kaislaleikkureita. Kaislaleikkurikokemusta on kertynyt jo parinkymmen vuoden verran. Moni asiakas onkin kehunut hänen kaislaleikkureitaan Suomen parhaiksi. Kesäksi onkin sovittu joustavat työajat, jotta hän ehtii myös Mäkelän Leikkurin töihin kesän sesongiksi.

Muoviteollisuus on Sirpalle uusi ala, mutta työpisteeltä löytyi kuitenkin tutut koneet ja laitteet.
– Tämä on vaihtelevaa ja monipuolista työtä ja mukavia työkavereita, Sirpa hymyilee työpisteellään.

Tuotantopäällikkö Erkki-Jussi Lahtinen kehuu Sirpaa varmaksi tekijäksi, vaikka ala onkin hänelle uusi.
– Sirpan kanssa työskentely lähti todella nopeasti sujumaan, hän tuumaa ja pitää Sirpan asennetta loistavana.

Myös Marja Mäkinen kokee, että Sirpan kanssa yhteistyö lähtenyt erittäin hyvin käyntiin.
– Hän on ollut avoin uusille kehitysprojekteille ja tuonut omia kehitysideoitaan mukavasti esille, summaa Marja tyytyväisenä.

Muoviteollisuuden asiantuntijat ovat aina käytettävissäsi.
Ota rohkeasti yhteyttä.