VMT mukana Keskuskauppakamarin ilmasto-ohjelmassa

olemme mukana ilmasto-ohjelmassa kuva

VMT Plasticilla on tartuttu ilmastotyöhön. Puntarissa ovat vastuullisuus, taloudelliset hyödyt ja mainehyöty. Olemme mukana yli 200 muun suomalaisen pk-yrityksen kanssa Keskuskauppakamarin järjestämässä Ilmasto-ohjelmassa.

Ilmasto-ohjelman avulla mukana olevat yritykset saavat käytännönläheisen koulutuksen, työkalut ja asiantuntija-apua organisaation hiilijalanjäljen laskentaan, opastusta aidosti vaikuttavien päästövähennystoimien tekemiseen sekä mahdollisuuden tavoitella hiilineutraaliutta.

Sadalle ensimmäiselle ohjelman opastuksella hiilijalanjälkensä laskeneelle osallistujayritykselle myönnetään maksutta Keskuskauppakamarin Hiilijalanjälki laskettu -merkki.

– Olemme mukana tavoittelemassa Hiilijalanjälki laskettu -merkkiä, kertoo toimitusjohtaja Marja Haapanen.

– Merkki tekee hiilijalanjäljen laskennan näkyväksi. Sen avulla voimme myös osoittaa sekä asiakkaille että sidosryhmillemme laskeneemme hiilijalanjälkemme, hän jatkaa.

Hiilijalanjälki laskettu -merkki kertoo yrityksen aloittaneen ilmastotyönsä laskemalla oman toimintansa päästöt kansainvälisen GHG-protokollan avulla. Merkki kertoo, että yritys on laskenut oman toimintansa (scope 1) ja ostoenergian päästöt (scope 2).

 

Hiilijalanjäljen laskenta

Helmi-maaliskuun aikana VMT:ltäkin on osallistuttu Hiilijalanjäljen laskentakoulutuksiin.

– Koulutus on antanut työkalut ja valmiudet yrityksemme hiilijalanjäljen laskentaan. Näemme tarkemmin mistä aiheuttamamme päästöt syntyvät ja voimme tehdä jatkossa suunnitelman hiililjalanjälkemme pienentämiseksi, summaa Haapanen.

Ohjelmaan osallistuneet yritykset eivät jää yksin laskentakoulutuksen jälkeen vaan saavat myös mahdollisuuden osallistua sparraustyöpajoihin vielä huhtikuun aikana. Työpajoissa päästään pureutumaan hiilijalanjäljen laskennan toimialakohtaisiin erityiskysymyksiin ja hiilijalanjälkiasiantuntijoiden ohjauksessa. Kaikki koulutukset on toteutettu verkossa, joka on madaltanut myös osallistumiskynnystä, kehuu Haapanen.

VMT:llä hiilijalanjäljen laskenta on jo hyvässä vauhdissa. Haapanen käynnisti jo helmikuussa laskentaan liittyvät lähtötietojen kartoitukset.

 

Tiekartan avulla päästövähennyksiin

Kesän jälkeen elokuussa on vielä luvassa hiilijalanjäljen laskennan jälkeen Päästövähennysten tiekarttakoulutus. Siinä käydään läpi vaikuttavia päästövähennyskohteita, tiekarttaa hiilineutraalisuuteen sekä päästöjen kompensointiin liittyviä kysymyksiä. Tiekarttakoulutuksen jälkeen VMT:ssä laaditaan tiekartat kohti hiilineutraalisuustavoitetta.

Tavoitteena VMT:llä on suorittaa ilmasto-ohjelma kokonaisuudessaan läpi ja saada valmiudet hakea Keskuskauppakamarin Ilmastositoumusta, joka auttaa VMT:tä johtamaan ilmastotyötään ja tavoittelemaan hiilineutraalisuutta.

 

Lue miten VMT voi auttaa sinun yritystäsi hiilijalanjälken pienentämisessä kierrätysraaka-aineiden avulla.

Mikä Ilmasto-ohjelma?

Ilmasto-ohjelma on suunnattu ensisijaisesti pk-yrityksille, jotka eivät ole vielä aloittaneet ilmastotyötä tai ovat sen alkuvaiheessa. Keskuskauppakamari järjestää ilmasto-ohjelman LähiTapiolan mahdollistamana. Ohjelmaan osallistuminen ei edellytä kauppakamarin jäsenyyttä tai LähiTapiolan asiakkuutta. Ohjelma on osallistujayrityksille maksuton.

Ilmasto-ohjelma

Jaa juttu:

Muoviteollisuuden asiantuntijat ovat aina käytettävissäsi.
Ota rohkeasti yhteyttä.