Tuotannonkehittämisen uudet askelmerkit – VMT Plasticin kehitystyö on satsaus laatuun, toimintavarmuuteen ja kasvuun

VMT Plasticilla tehdään jatkuvasti töitä tuotannon kehittämiseksi. Yrityksen tuorein vahvistus on tuotantoinsinöörinä aloittanut Henri Nyström, jonka työnkuva täsmentyy kevään kuluessa. Tarkoitus on vapauttaa suunnittelijana toimivan Aarno Sutisen työaikaa tuotekehitykseen sekä tuotantopäällikkönä toimivan Erkki-Jussi Lahtisen aikaa tuotannon kehittämiseen.

tuotannonkehittäminen
Henri Nyström työmaansa äärellä.

 

Uudelleenjärjestelyjen myötä VMT Plasticille saadaan leveämmät hartiat erityisesti tuotannon eteenpäin viemiseen ja kehittämiseen. Kehitystyöllä kasvatetaan automaatiota, jolla tähdätään tuotannon tehostamiseen, lisäarvon tuomiseen ja työpaikkojen luomiseen. Nyström ottaa kehittämisroolin mielellään vastaan.

”Prosessien kehittäminen on aiemmasta työstä tuttua. Olen havainnoinut toimintaa ja tarkoitus on lähteä pienin, harkituin askelin prosesseja parantamaan.”

Lahtisen työpöydältä Nyström ottaa hoitaakseen dokumentointiin liittyviä tehtäviä.

Sutisen pöydällä olleet sertifioitujen laatu- ja ympäristöjärjestelmien ylläpito ja dokumentointi ovat siirtymässä Nyströmille, samoin kuin laadunvalvontaan liittyvät päivittäiset asiat, kuten laatukierrokset ja muut laadun havainnointiin ja dokumentointiin liittyvät tehtävät.

Automaatiolla lisää tehokkuutta

Osana tuotannonkehittämistä on tarkoitus myös löytää uusia ajatuksia ja avauksia robottiosaamiseen ja automaation syventämiseen. Työhön on jo panostettu muun muassa kouluttautumalla, mutta Lahtisen mukaan työtä riittää edelleen.

”Koitetaan löytää oikeita ja fiksuja ratkaisuja tekemisiin. Eri vaiheissa on nyt tulossa suhteellisen suuri määrä uusia tuotteita, joiden dokumentaatiossa on kehittämisen varaa”, Lahtinen kertoo.

Kehittämislistalla on myös VMT Plasticin järjestelmäpuolen tarkastelu ja mahdollisten päällekkäisyyksien poistaminen. Järjestelmien kehittämisellä on mahdollisuus saada helpotusta tekemiseen – kustannussäästöjen syntymistäkään ei pahalla katsota.

”Omia prosesseja ja käytänteitä hiomalla saadaan tarkennettua asioita ja varmistettua, että saatavilla on aina tuorein data. Tämä sujuvoittaa ja nopeuttaa työntekoa”, Nyström summaa. Järjestelmät mahdollistaisivat asennusohjeiden ja työohjeiden tallentamisen esimerkiksi videomuodossa, joka helpottaa ja selventää tekemistä huomattavasti.

Tarkkuutta toimintaan

Tuotannon tehostaminen parantaa entisestään laatua ja toimitusvarmuutta sekä heijastuu myös työturvallisuuteen eli oikeanlaisiin ja turvallisiin työtapoihin. Hallin lattialla kehittämistyö näkyy helpottuneena ja siten tehokkaampana tekemisenä.

”Yksi tärkeä mittari on hukka-ajan poisto, eli alamme kriittisemmin tarkastelemaan toimintatapoja ja pyrimme poistamaan mahdollisesti kaiken tuottamattoman tekemisen tuotannosta. Suunnitelmissa on myös datan kerääminen, jotta prosessien kehitystyötä saataisiin mittaroitua”, Nyström kaavailee.

Aiemmin Scanialla mekaniikkasuunnittelussa ja tuotekehityksessä toimineen Nyströmin kokemus suuremmassa yrityksessä työskentelystä tuo erilaista näkökulmaa VMT Plasticille.

”Uskon, että tässä saadaan tehtyä uusia toimintatapoja, jotka edesauttavat meitä kasvamaan”, Lahtinen toteaa.

Investoinnit palvelevat asiakkaita

Engel ruiskuvalukone
Maaliskuussa saatiin VMT:n uusi ruiskuvalukone käyttöön.

 

Investointien merkitys tuotannon kehittämiseen on todella suuri. VMT Plastic on kehittynyt jatkuvasti teknisempään suuntaan ja nykyään Virroilla tehdään töitä erilaisten raaka-aineiden ja hyvinkin haastavien tuotteiden kanssa.

”Esimerkiksi viimeisimpänä tullut uusi ruiskuvalukone oli investointi laatuun sekä uudempaan tekniikkaan. Modernit koneet mahdollistavat teknisempien kappaleiden tekemisen”, Sutinen taustoittaa.

”Investointien avulla pystymme vastaamaan asiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin ja uudenlaisiin haasteisiin. Sähkötekniselle puolelle laajentunut asiakkuussegmentti vaatii vähän erilaista lähestymistapaa ja erilaisia raaka-aineita”, lisää Lahtinen.

”On tärkeää muistaa, että tuotannon kehittäminen ei ole ikinä valmis, vaan se on jatkuva prosessi.”

Jaa juttu:

Muoviteollisuuden asiantuntijat ovat aina käytettävissäsi.
Ota rohkeasti yhteyttä.