VMT mukana Keskuskauppakamarin ilmasto-ohjelmassa

olemme mukana ilmasto-ohjelmassa kuva

VMT Plasticilla on tartuttu ilmastotyöhön. Puntarissa ovat vastuullisuus, taloudelliset hyödyt ja mainehyöty. Olemme mukana yli 200 muun suomalaisen pk-yrityksen kanssa Keskuskauppakamarin järjestämässä Ilmasto-ohjelmassa.

Ilmasto-ohjelman avulla mukana olevat yritykset saavat käytännönläheisen koulutuksen, työkalut ja asiantuntija-apua organisaation hiilijalanjäljen laskentaan, opastusta aidosti vaikuttavien päästövähennystoimien tekemiseen sekä mahdollisuuden tavoitella hiilineutraaliutta.

Sadalle ensimmäiselle ohjelman opastuksella hiilijalanjälkensä laskeneelle osallistujayritykselle myönnetään maksutta Keskuskauppakamarin Hiilijalanjälki laskettu -merkki.

– Olemme mukana tavoittelemassa Hiilijalanjälki laskettu -merkkiä, kertoo toimitusjohtaja Marja Haapanen.

– Merkki tekee hiilijalanjäljen laskennan näkyväksi. Sen avulla voimme myös osoittaa sekä asiakkaille että sidosryhmillemme laskeneemme hiilijalanjälkemme, hän jatkaa.

 

Hiilijalanjäljen laskenta

VMT Plastic osallistui talven 2024 aikana hiilijalanjäljen laskentakoulutukseen.

– Koulutus on antanut työkalut ja valmiudet yrityksemme hiilijalanjäljen laskentaan. Näemme tarkemmin mistä aiheuttamamme päästöt syntyvät ja voimme tehdä jatkossa suunnitelman hiililjalanjälkemme pienentämiseksi, summaa Haapanen.

Yrityksenä VMT Plastic voi vaikuttaa ilmastokriisin hillitsemiseen vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä. Jotta VMT voi asettaa päästövähennystavoitteita, on päästöjen tunnistaminen ja laskenta ensiarvoista.

Hiilijalanjälki laskettu -merkki kertoo yrityksen aloittaneen ilmastotyönsä laskemalla oman toimintansa päästöt kansainvälisen Greenhouse Gas GHG-protokollan avulla. Merkki kertoo, että yritys on laskenut oman toimintansa (Scope 1) ja ostoenergian päästöt (Scope 2).

 

Tiekartan avulla päästövähennyksiin

Kesän jälkeen elokuussa on vielä luvassa hiilijalanjäljen laskennan jälkeen Päästövähennysten tiekarttakoulutus. Siinä käydään läpi vaikuttavia päästövähennyskohteita, tiekarttaa hiilineutraalisuuteen sekä päästöjen kompensointiin liittyviä kysymyksiä. Tiekarttakoulutuksen jälkeen VMT:ssä laaditaan tiekartat kohti hiilineutraalisuustavoitetta.

Tavoitteena VMT:llä on suorittaa ilmasto-ohjelma kokonaisuudessaan läpi ja saada valmiudet hakea Keskuskauppakamarin Ilmastositoumusta, joka auttaa VMT:tä johtamaan ilmastotyötään ja tavoittelemaan hiilineutraalisuutta.

 

Lue miten VMT voi auttaa sinun yritystäsi hiilijalanjälken pienentämisessä kierrätysraaka-aineiden avulla.

 

Tuotannonkehittämisen uudet askelmerkit – VMT Plasticin kehitystyö on satsaus laatuun, toimintavarmuuteen ja kasvuun

VMT Plasticilla tehdään jatkuvasti töitä tuotannon kehittämiseksi. Yrityksen tuorein vahvistus on tuotantoinsinöörinä aloittanut Henri Nyström, jonka työnkuva täsmentyy kevään kuluessa. Tarkoitus on vapauttaa suunnittelijana toimivan Aarno Sutisen työaikaa tuotekehitykseen sekä tuotantopäällikkönä toimivan Erkki-Jussi Lahtisen aikaa tuotannon kehittämiseen.

tuotannonkehittäminen
Henri Nyström työmaansa äärellä.

 

Uudelleenjärjestelyjen myötä VMT Plasticille saadaan leveämmät hartiat erityisesti tuotannon eteenpäin viemiseen ja kehittämiseen. Kehitystyöllä kasvatetaan automaatiota, jolla tähdätään tuotannon tehostamiseen, lisäarvon tuomiseen ja työpaikkojen luomiseen. Nyström ottaa kehittämisroolin mielellään vastaan.

”Prosessien kehittäminen on aiemmasta työstä tuttua. Olen havainnoinut toimintaa ja tarkoitus on lähteä pienin, harkituin askelin prosesseja parantamaan.”

Lahtisen työpöydältä Nyström ottaa hoitaakseen dokumentointiin liittyviä tehtäviä.

Sutisen pöydällä olleet sertifioitujen laatu- ja ympäristöjärjestelmien ylläpito ja dokumentointi ovat siirtymässä Nyströmille, samoin kuin laadunvalvontaan liittyvät päivittäiset asiat, kuten laatukierrokset ja muut laadun havainnointiin ja dokumentointiin liittyvät tehtävät.

Automaatiolla lisää tehokkuutta

Osana tuotannonkehittämistä on tarkoitus myös löytää uusia ajatuksia ja avauksia robottiosaamiseen ja automaation syventämiseen. Työhön on jo panostettu muun muassa kouluttautumalla, mutta Lahtisen mukaan työtä riittää edelleen.

”Koitetaan löytää oikeita ja fiksuja ratkaisuja tekemisiin. Eri vaiheissa on nyt tulossa suhteellisen suuri määrä uusia tuotteita, joiden dokumentaatiossa on kehittämisen varaa”, Lahtinen kertoo.

Kehittämislistalla on myös VMT Plasticin järjestelmäpuolen tarkastelu ja mahdollisten päällekkäisyyksien poistaminen. Järjestelmien kehittämisellä on mahdollisuus saada helpotusta tekemiseen – kustannussäästöjen syntymistäkään ei pahalla katsota.

”Omia prosesseja ja käytänteitä hiomalla saadaan tarkennettua asioita ja varmistettua, että saatavilla on aina tuorein data. Tämä sujuvoittaa ja nopeuttaa työntekoa”, Nyström summaa. Järjestelmät mahdollistaisivat asennusohjeiden ja työohjeiden tallentamisen esimerkiksi videomuodossa, joka helpottaa ja selventää tekemistä huomattavasti.

Tarkkuutta toimintaan

Tuotannon tehostaminen parantaa entisestään laatua ja toimitusvarmuutta sekä heijastuu myös työturvallisuuteen eli oikeanlaisiin ja turvallisiin työtapoihin. Hallin lattialla kehittämistyö näkyy helpottuneena ja siten tehokkaampana tekemisenä.

”Yksi tärkeä mittari on hukka-ajan poisto, eli alamme kriittisemmin tarkastelemaan toimintatapoja ja pyrimme poistamaan mahdollisesti kaiken tuottamattoman tekemisen tuotannosta. Suunnitelmissa on myös datan kerääminen, jotta prosessien kehitystyötä saataisiin mittaroitua”, Nyström kaavailee.

Aiemmin Scanialla mekaniikkasuunnittelussa ja tuotekehityksessä toimineen Nyströmin kokemus suuremmassa yrityksessä työskentelystä tuo erilaista näkökulmaa VMT Plasticille.

”Uskon, että tässä saadaan tehtyä uusia toimintatapoja, jotka edesauttavat meitä kasvamaan”, Lahtinen toteaa.

Investoinnit palvelevat asiakkaita

Engel ruiskuvalukone
Maaliskuussa saatiin VMT:n uusi ruiskuvalukone käyttöön.

 

Investointien merkitys tuotannon kehittämiseen on todella suuri. VMT Plastic on kehittynyt jatkuvasti teknisempään suuntaan ja nykyään Virroilla tehdään töitä erilaisten raaka-aineiden ja hyvinkin haastavien tuotteiden kanssa.

”Esimerkiksi viimeisimpänä tullut uusi ruiskuvalukone oli investointi laatuun sekä uudempaan tekniikkaan. Modernit koneet mahdollistavat teknisempien kappaleiden tekemisen”, Sutinen taustoittaa.

”Investointien avulla pystymme vastaamaan asiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin ja uudenlaisiin haasteisiin. Sähkötekniselle puolelle laajentunut asiakkuussegmentti vaatii vähän erilaista lähestymistapaa ja erilaisia raaka-aineita”, lisää Lahtinen.

”On tärkeää muistaa, että tuotannon kehittäminen ei ole ikinä valmis, vaan se on jatkuva prosessi.”

Konehankinta – uusi Engel

18.3.2024

VMT:n konekanta on vahvistunut uudella 220 t. Engel -ruiskuvalukoneella. Uusi ruiskuvalukone vastaa yhä tarkempiin tuotteiden vaatimuksiin ja vahvistaa ruiskuvalutuotantoa nykyaikaisella tuotanto- ja energiatehokkuudellaan.

Engel ruiskuvalukone

– Nykyisten ja tulevien tuotteiden vaatimustaso on korkea ja haluamme palvella asiakkaitamme paremmin, perustelee hankintaa tuotantopäällikkö Erkki-Jussi Lahtinen.

Uusi Engel ja sen oheen asennettava robottisolu parantavat VMT:n tuottavuutta entisestään. Uusi ruiskuvalukone pystyy tarkkuudeltaan vastaamaan monimutkaisten, teknisten tuotteiden vaatimuksiin.

– Se on nykypäivän haasteisiin vastaava kone, summaa toimitusjohtaja Marja Haapanen.

Uusi kone sujahtaa VMT:n vahvaan Engel-ruiskuvalukoneiden sarjaan sujuvasti ja täydentää yhtenäisellä käyttöjärjestelmällä tuotantoa.

– Sama konemerkki tuo selkeyttä ja käyttömukavuutta. Koneen kokoluokka tukee myös tekemistä, siten että pystymme katsomaan eksaktimmin koon ja mahdollisuuksien puolesta, millä koneella tuote ajetaan, pohtii Lahtinen.

Yhtenä uuden koneen etuna on myös sen energiataloudellisuus.

Uusi kone on otettu käyttöön helmikuun lopussa.

 

Viisi vinkkiä kustannustehokkuuteen ja vastuullisuuteen

Haluaisitko tehostaa yrityksesi toimintaa tai ottaa uusia askeleita vastuullisuuden saralla, mutta et ole varma, miten sen tekisit? Myyntipäällikkömme Jere Olkkonen kääräisi joulupakettiin viisi vinkkiä tulevan vuoden varalle.

 

Robotti ja ruiskuvalukone

 

 

1. Kierrätysmuovi on vastuullinen mahdollisuus

VMT:n valmistamia muovituotteita käytetään usein teollisuuden tuotannoissa koneiden ja laitteiden osissa. Muovin käyttäminen näissä on perusteltua, sillä materiaalien pitää olla hyvin muotoiltavia ja kevyitä. VMT Plastic tekee tuotekehitystä aina kestävän kehityksen näkökulmasta ja optimoi muovin käyttöä. Näin VMT Plastic pitää osaltaan huolen siitä, että tuote kestää käyttöikänsä eli elinkaari on mahdollisimman pitkä. Tulevan vuoden tavoitteena on edistää CO2-laskentaa, jonka avulla asiakkaita voidaan palvella entistä paremmin.

”Haemme selkeitä työkaluja, joilla voi vertailuttaa eri tuotantomenetelmiä, valmistajia tai tuotteita. Pyrimme olemaan tässäkin eturintamassa. Vaikka valmiita, yksiselitteisiä laskentakaavoja ei vielä juuri olekaan, tiedämme kuitenkin jo selkeästi kierrätysmateriaalin hyödyntämisen positiiviset vaikutukset hiilijalanjälkeen”, toteaa VMT Plasticinmyyntipäällikkö Jere Olkkonen.

Kierrätysraaka-aineiden puolesta puhuvat myös tieto siitä, että tulevaisuudessa uusien raaka-aineiden saaminen vaikeutuu ja hinnat nousevat. Samaan aikaan kierrätys tehostuu ja koneet mahdollistavat kierrätysraaka-aineiden paremman käytön.

 

2. Puhallusmuovaukseen siirtyminen säästää aikaa ja rahaa

Puhallusmuovaus on kustannustehokas ja nopea sarjatuotantomenetelmä, jonka avulla voidaan usein valmistaa samankaltaisia tuotteita kuin rotaatiovalumenetelmällä. Puhallusmuovauksessa voidaan hyödyntää kierrätysmateriaaleja ja sen muita valtteja ovat nopeus ja sitä kautta myös edullisuus.

”Puhallusmuovaus soveltuu onttojen, säiliömäisten kappaleiden valmistamiseen. Käytännössä kappaleen muotoiluunkin löytyy hyvin erilaisia mahdollisuuksia. Kappaleiden maksimikoko on karkeasti noin 400 litraa”, linjaa Olkkonen.

Puhallusmuovausta käytetään VMT Plasticilla teknisiin tuotteisiin. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset putket, ponttonit, pesunestesäiliöt, paisuntasäiliöt tai polttoainetankit.

”Tuotteet, joissa on teräviä tai niin kutsuttuja miinuskulmia, ovat puhallusmuovauksen näkökulmasta haastavia”, Olkkonen huomauttaa ja muistuttaa, että VMT Plasticin ammattilaiset voivat auttaa sopivan valmistusmenetelmän valinnassa sekä tuotteen suunnittelussa.

”Osaamme hyvinkin nopeasti kertoa, millaisiin tuotteisiin puhallusmuovaus sopii. Usein tuotteista saa sen designiä hieman muokkaamalla puhallusmuovaukseen soveltuvan.”

 

3. Keskittäminen helpottaa arkea

VMT Plasticilta löytyy jämerää osaamista paitsi puhallusmuovauksesta, myös suurelle yleisölle tutummasta ruiskuvalusta. Usein muovituotteessa tarvitaan erilaisia valmistusmenetelmiä ja hankintaketjua selkeyttää melkoisesti, kun tarvittava osaaminen löytyy samasta talosta.

”Asiakkaille tämä tuo luonnollisesti paitsi helppoutta, myös nopeutta ja kustannustehokkuutta”, listaa Olkkonen. VMT Plasticilla on myös vahvaa suunnitteluosaamista, joka on luonnollisesti asiakkaiden hyödynnettävissä.

”Emme oleta, että asiakkaamme ovat muovieksperttejä. Siksi suunnitteluosastomme kehittää yhteistyössä myynnin kanssa tuotedesignia ja tekee siihen liittyen mallinnukseen, laskentaan ja materiaalivalintaan liittyvää työtä.”

VMT Plastic on joustava toimija, joka etsii aina tapauskohtaisesti asiakkaalleen edullisimman ja toimivimman valmistusmenetelmän.

 

4. Kokoonpanotehtävien ulkoistaminen kannattaa

Mies kokoaan bensatankkia.

 

Oletko ajatellut, että ulkoistamalla kokoonpanotyöt voit keskittyä ydinosaamisesi hyödyntämiseen, etkä joudu kuluttamaan aikaa ja resursseja komponenttien kiinnittämiseen? VMT Plastic tarjoaa apuaan paitsi kokoonpanoon, myös komponenttien hankkimisessa, kilpailuttamisessa ja suunnittelussa.

”Haluamme helpottaa asiakkaidemme arkea – onhan se helpompaa ostaa valmis tuote kuin etsiä kappaleita ja komponentteja usealta eri toimijalta”, huomauttaa Olkkonen.

Suuri osa osakokoonpanotöistä on melko yksinkertaisia ja siksikin niiden ulkoistaminen kannattaa.

”Voimme yhteistyössä asiakkaan kanssa katsoa, mikä osa-alue on sellainen, josta kenties halutaan luopua. Jos joku työvaihe vie liikaa aikaa, tilaa tai resursseja, voi olla hyvä miettiä uudenlaista toimintatapaa”, Olkkonen kuvaa.

”Jos kokoonpanoon liittyvät tehtävät eivät ole omaa core-tekemistä, eikä sitä esimerkiksi pystytä automatisoimaan, kannattaa se ehkä jättää meidän kontollemme.”

 

5. Kotimainen kumppani on luottamuksen arvoinen

VMT Plastic sai syksyllä Avainlippu-tunnuksen, joka on merkki suomalaisesta työstä. Kotimaisen toimijan hyödyntäminen usein helpottaa, nopeuttaa ja selkeyttää yhteistyötä.

”Teemme jatkossakin töitä sen eteen, että työllistämme kotimaassa vastuullisesti. Kasvumme edellisestä tilikaudesta oli hyvää, eli olemme edelleen haluamallamme kasvupolulla taantumasta huolimatta”, kertoo Olkkonen.

”Toimitusvarmuutemme on todella kova ja siitä kertovat myös mittarimme, joita seuraamme aktiivisesti. Maailmantilanteen heilahteluiden vuoksi moni yritys haluaa nyt satsata paikallisiin ja kotimaisiin toimijoihin ja tämähän tavallaan myös vastaus siihen, miten voimme auttaa asiakkaita – tarjoamme mahdollisuuden hankkia tuotteet luotettavalta kotimaiselta toimijalta kilpailukykyiseen hintaan.”

 

VMT Plastic tähtää vastuullisesti kohti turvallisempaa ja taloudellisempaa arkea

Luontoa ja työaikaa säästäviä investointeja, panostusta kierrätettyihin raaka-aineisiin sekä oman toiminnan jatkuvaa tarkastelua ja uudistamista – tätä ja paljon muutakin on vastuullisuus VMT Plasticilla. Nyt kun maailmantalous näyttää hieman hiipumisen merkkejä, sovitellaan VMT Plasticilla jalkaa kaasupolkimelle omiin vahvuuksiin ja arvoihin nojaten.

”Tämä on hyvä hetki kehittää toimintaa ja ottaa askeleita eteenpäin, jotta ollaan näkymien kirkastuessa kovemmassa iskussa kuin muut. Suunnitteilla olevat investoinnit tulevat osaltaan laajentamaan palvelukattaustamme ja parantamaan tehokkuuttamme”, toteaa VMT Plasticin tuotantopäällikkö Erkki-Jussi Lahtinen.

Kolme ihmistä neuvotteluhuoneessa. Pöydällä kannettavia tietokoneita ja he tarkastelvat yhdessä teknistä piirrosta suurelta näytöltä.

Kiertotalouden asialla

VMT Plastic haluaa olla vastuullinen muovituotteiden tuottaja ja tuokin omalla tekemisellään kiertotaloutta näkyvämmin esille jatkuvasti. VMT Plastic tarjoaakin asiakkailleen aina mahdollisuutta kierrätysraaka-aineen hyödyntämiseen.

”Jos asiakas haluaa kehittää tuotettaan ja toimintaansa vastuullisuusnäkökulmasta, yritämme tietysti omalla panoksellamme vaikuttaa esimerkiksi hiilijalanjäljen pienentämiseen. Tähtäämme tähän tietysti myös omassa toiminnassamme”, kertoo Lahtinen.

Kierrätysraaka-aineen hyödyntämisessä voidaan toisinaan törmätä haasteisiin esimerkiksi materiaalin riittävyyden kanssa, mutta VMT Plastic ponnistelee näiden haasteiden selättämiseksi. Lahtisen mukaan yritys on valmis tukemaan asiakasta tarvittaessa vaikkapa testaamalla ja kokeilemalla raaka-aineen toimivuutta käytännössä.

”Testaamisella varmistamme, että tuotetta pystyy valmistamaan siten, että vaaditut tekniset ominaisuudet esimerkiksi lujuusarvoissa täyttyvät. Emme lähde missään nimessä asiakkaan tuotetta heikentämään”, muistuttaa Lahtinen.

”Ilmeisesti jotain olemme tehneet oikein, koska kyselyjä on tullut nyt Pohjoismaita ja Eurooppaa myöten.”

Mies seisoo tuotantotilassa lavan äärellä ja pitää kädessään muovikappaletta.

Automaatio vapauttaa osaamista

VMT Plastic ei arkaile muuttaa vanhoja toimintatapoja, jos uusi menetelmä on parempi ympäristölle tai kukkarolle.

Syksyllä hankittu ruiskuvalukone toimii kolmisenkymmentä prosenttia paremmalla hyötysuhteella kuin edeltäjänsä. Nykylaitteilla saavutettavan suuren energiansäästön lisäksi ne ovat toki myös kehittyneempiä ja tarkempia, jonka ansioista tuotantoa saadaan parannettua. Uudessa ruiskuvalulaitteessa on myös pakkaussolu, jonka avulla saadaan fiksummin tehtyä tuotteet valmiiksi työaikaa hukkaamatta.

”Tämä on varmasti se suunta, mitä kohti jatkossakin mennään automaation kautta. Automaatio on meillä joka päivä tarkastelun alla, ja tuotesuunnittelukin lähtee siitä, miten automaation avulla voitaisiin hyödyntää käyttää resurssejamme paremmin”, kertoo Lahtinen ja toteaa automaatioon satsaamisen lisäävän myös uudenlaista osaamista. VMT Plastic onkin jo vastannut tarpeeseen henkilöstöään kouluttamalla.
”Koulutus on tärkeässä roolissa varmistamassa, että osaamme tehdä fiksummin tuotteita sekä käyttää ja hyödyntää laitteitamme sataprosenttisesti”, Lahtinen summaa.

Robotti ottaa muovituoteita ruiskuvalukoneesta.

 

Tarpeelliset vastuullisuustalkoot

Tällä hetkellä VMT Plasticin pihamaalla kasataan tuotevarastoksi viidensadan neliön pressuhallia, jonka avulla saadaan logistiikkaa paremmaksi ja näin vältetään esimerkiksi ylimääräistä ajoa trukeilla. Hallin sisäisen ja ulkoisen logistiikan kehittäminen luo turvallisuutta ja työturvallisuuteen on muutenkin kiinnitetty erityistä huomiota merkittävin tuloksin.

”Automaatioon satsaamalla saadaan yksitoikkoisia ja jopa hieman vaarallisia työvaiheita poistettua ja voidaan käyttää työntekijöiden aika niihin tehtäviin, joissa ihmistä oikeasti tarvitaan. Pyrimme uudistusten avulla tekemään työstä helpompaa ja turvallisempaa.”

Kiertotalouden suunnannäyttäjäksi itsensä mieltävä VMT Plastic haluaa elää kuten opettaa ja siksi yrityksessä onkin esimerkiksi siirrytty LED-valoihin sekä satsattu toimivaan materiaalien kierrätysjärjestelmään. Omassa tuotannossa syntyvä hukka käytetään sataprosenttisesti uudelleen.

”Tällä hetkellä käydään keskustelua aurinkoenergiaan siirtymisestä sekä käytetyn energian talteenoton parantamisesta”, linjaa Lahtinen ja niputtaa vastuullisuustoimet talkoiksi, joissa on mukana koko yritys.

”Meillä on hyvä ja dynaaminen porukka talossa. Oli kyse sitten johdosta tai työntekijöistä, ajattelemme kaikki olevamme luonnon puolella ja haluamme edistää kiertotaloutta omalla työllämme.”.

 

Katso Kesrec-kokemusvideolta ajatuksiamme kiertotaloudesta ja kuinka paljon hyödynnämme kierrätysraaka-aineita tuotannossamme.

Lisää kustannustehokkuutta ruiskuvalutuotantoon

Tuorein konehankintamme Engel Victory 300 ja sen ohessa oleva automaatiopakkaussolu tuo ruiskuvalutuotantoomme tuotantotehokkuutta lisää.

Hankinta mahdollistaa tuotantoajon suoraan koneelta pakkauksiin asti odottamaan kuljetusta tai varastointia. Lähitulevaisuuden hankintana soluun on suunnitteilla myös konenäkö, jonka tehtävänä on laadunvalvonnan parantaminen.

Engel Victory 300 -ruiskuvalukone ja automaatiopakkaussolu

Tämä kokonaisuus nopeuttaa tuotantoprosessia ja vähentää käsityötä.

– Solun hankinnalla haluamme antaa lisäarvoa asiakkaillemme, tuotantopäällikkö Erkki-Jussi Lahtinen painottaa.
– Pystymme tällä kokonaisuudella vähentämään työvaiheita logistiikasta ja tuotteen loppukäsittelyvaiheesta, hän jatkaa.
Investointimme tulee ennen kaikkea tarjoamaan asiakkaillemme lisäarvoa automaattisella, luotettavalla ja kustannustehokkaalla tuotannolla.

 

Etsitkö kustannussäästöjä? Tutustu myös Kokoonpanosta komponenttien hankintaan -artikkeliimme, jossa tarkastelemme miten osakokoonpanovaiheen ulkoistaminen VMT:lle vähentää kustannuksia asiakkaan päässä.

 

VMT Plastic:lle on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Virroilla, Pohjois-Pirkanmaalla toimivalle muovialan yritykselle VMT Plastic Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. VMT on erikoistunut teknisten muovituotteiden suunnitteluun ja valmistamiseen.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

– Perheyrityksenä suomalaisuus on meille VMT:llä merkittävä arvo, kertoo VMT:n toimitusjohtaja Marja Haapanen.

Avainlippu-merkki tunnetaan Suomessa erittäin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti ja noin puolet suomalaisista yhdistää Avainlippu-merkkiin vastuullisuuden.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

– Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä, Mentu kertoo.

See you at Elmia Subcontractor 2023

By choosing the right plastic material in the right place can also reduce costs in many ways.

Challenge us to make best plastic components according to your special requirements!

Our main purpose is to resolve clients technical problem by using our 50 years plastic knowledge and to create a costeffective solution. It can happen for example by reducing amount of components or by making the installation easier.

We are happy to tell you more at Elmia Subcontractor 14–16 Nov 2023!
You’ll find us at the stand A09:19.

Or book a meeting!

Genom att välja rätt plastmaterial på rätt applikation kan minska kostnaderna på många sätt. Utmana oss att tillverka de bästa plastkomponenterna enligt era speciella krav!

Vi på VMT är här för att lösa kunders tekniska problem genom vår 50-åriga plastkunskap och att offerera en kostnadseffektiv lösning. Till exempel minska mängden av komponenter eller göra installationen enklare.

Vi berättar gärna mer på Elmia Subcontractor 14–16 nov 2023!

Du hittar oss i monter A09:19.

Eller boka ett möte!

 

Costeffective solutions

Read more about costeffective solutions from our customer story Avant Tecno.

Reliable partner

VMT Plastic produces technical plastic components and solutions for wide range of industrial needs. We design products and molds, produce molds and plastic components by injection molding and blow molding.

 

Book a meeting!

Jere Olkkonen

Sales Manager

jere.olkkonen@vmtplastic.fi
+358 400 566 450

VMT Plastic nipistää osaamisellaan hiilijalanjälkeä pienemmäksi

Monet yritykset tavoittelevat hiilijalanjäljen pienentämistä ja konkreettisia toimia päästövähennysten saamiseksi. Yhä useampi yritys haluaa myös panostaa kotimaiseen osaamiseen ja sitäkin VMT:ltä löytyy – tehdäänhän lähes kaikki yrityksen tuotteet Virroilla, Pirkanmaalla.

”Voimme taatusti auttaa asiakkaitamme omalla työllämme”, lupaa VMT Plasticin myyntipäällikkö Jere Olkkonen.

”Jos tuotteessa on muoviosia, voimme tarjota ratkaisuja hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Kierrätysraaka-aineen käytön myötä saadaan jo hyviä asioita aikaseksi, mutta yhtä tärkeää on tuotesuunnittelussa eteen tuleva raaka-aineoptimointi.”

Laitevalmistajien käyttämiä muovituotteita ei välttämättä ole alun perin suunniteltu optimaalisiksi muovituotteiksi, varsinkin jos tuotteen valmistusvolyymi on ollut aluksi pienempi. Menekin kasvaessa kannattaa viimeistään tarkistaa, voisiko erilaisella tuotantomenetelmällä ja päivitetyllä tuotedesignilla saada tuotteen valmistamisesta paitsi edullisempaa, myös ympäristöystävällisempää.
”Keventämällä tuotteen designia säästetään niin raaka-aineen määrässä, kustannuksissa kuin päästöissäkin. Hiilijalanjäljen pienentäminen lähtee usein pienistä asioista”, painottaa Olkkonen.

”Tarkoituksemme ei ole myydä mahdollisimman paljon muovia. Haluamme nimenomaan tuottaa mahdollisimman hyvän tuotteen, kun materiaaliksi on valittu muovi.”

VMT Plasticin ratkaisuilla merkittäviä muutoksia

Hiilijalanjälkeen liittyvät mittaukset ja esitysmuodot eivät ole vielä niin standardisoituja, että sen pienentämiseen kierrätysraaka-aineita suosimalla voitaisiin antaa selkeä vastaus. Jos yrityksellä on jo olemassa selkeitä mittareita ja tavoitteita, on VMT Plasticin väen helppo laskea ja osoittaa, mitä kierrätysraaka-aineen käyttö ja designin huolellisempi suunnittelu käytännössä merkitsisi.

”Jos sellaisia ei ole, voidaan kuitenkin todentaa, että kierrätysmateriaalien käyttö on meillä pitkällä ja ollaan asiassa selkeästi eturintamassa”, Olkkonen muotoilee.

”Tarkkojen lukujen saaminen on vielä työstettävä aihe, mutta vaikutuksen hiilijalanjälkeen voi usein todentaa vähän kiertotietä. Hyödyn voi laskea esimerkiksi siitä, jos käytettävän raaka-aineen määrä vähenee vaikka 30 prosenttia edelliseen designiin verrattuna. Jos aiemmin ei ole käytetty kierrätysmateriaalia lainkaan ja jatkossa valmistamiseen käytetään pelkästään kierrätysmateriaalia, voidaan aika nopeasti päätellä, että vaikutus on pelkästään positiivinen”, Olkkonen summaa.

Tietoa tuotteiden hiilijalanjäljestä vaaditaan Euroopan mittakaavassa jatkuvasti enemmän ja enemmän. Monet isot yritykset ovat sitoutuneet esimerkiksi Science Based Target eli SBT-mittareihin. Niihin sitoutuneilla yrityksillä on selkeä missio ilmastonmuutoksen pahimpien vaikutusten estämisessä, ja he ovat usein velvoittaneet myös toimittajansa sitoutumana samaan.

”Uskon, että monessa yrityksessä on paineita saada omilta toimittajiltaan konkreettisia toimenpiteitä. VMT Plasticilla ollaan tässä jo niin pitkällä, että meillä on antaa valmiita ratkaisuja”, muistuttaa Olkkonen.

muovigranulaatteja kädessä

Kierrätysraaka-aine kannattaa hyödyntää

Olkkonen haluaa herätellä yrityksiä pohtimaan muovituotteidensa tekotapaa ja materiaalia, vaikka itse osa ei olisi heidän kannaltaan kriittisin vaikkapa hinnalla mitattuna. Muovi voi myös korvata muita hankalia materiaaleja, sillä esimerkiksi metallitkaan eivät ole päästöttömiä.

”Voi olla, että kierrätysmateriaalista valmistettu muoviosa voi olla olennaisesti parempi kuin esimerkiksi monta työvaihetta vaativa metalliosa. Jos kappaleita menee yksittäisiä vuodessa, ei sitä välttämättä kannata muovisena ruveta tekemään. Jos tarvitaan enemmän, kiinnittämällä huomiota valmistusteknologiaan voidaan saavuttaa merkittävä säästöpotentiaali tai positiivinen muutos vastuullisuus- ja ympäristöasioihin”, toteaa Olkkonen ja muistuttaa, että VMT Plastic valmistaa muovista pelkästään teknisiä komponentteja eikä lainkaan bulkkituotteita.

”Näitä muovituotteita ei jouduta keräämään merten rannalta, vaan teknisen muovituotteen käyttäminen voi olla hankalista valinnoista paras.”

Maailman muovituotteista kierrätetään kymmenkunta prosenttia ja vain yksi prosentti kierrätetään toiseen kertaan. Käyttämiensä raaka-aineiden ansiosta VMT Plastic sujahtaa tuohon yhteen prosenttiin. Tällä hetkellä puolet VMT Plasticin käyttämästä raaka-aineesta on kierrätysmateriaalia ja tavoite on kasvattaa määrää jatkuvasti.

”Toki käyttämämme määrät ovat maailman mittakaavassa pieniä, mutta jokainen teko oikeaan suuntaan vie lähemmäs isompaa muutosta”, niputtaa Olkkonen.

Suunnittelusta kokoonpanoon – ja kaikki siltä väliltä

VMT Plasticin osaaminen on ennen kaikkea suunnittelutyössä ja kokonaispalvelun tuottamisessa valmistaminen mukaan lukien.

”Tunnemme raaka-aineemme niin hyvin, että osaamisestamme saa eniten irti, kun pääsemme mukaan jo tuotteen suunnitteluvaiheessa. Näin voimme auttaa valitsemaan oikeat kierrätysmateriaalit ja varmistamaan, että tuotedesign on kokonaisuuden kannalta paras mahdollinen”, Olkkonen korostaa.

Yritys voi auttaa asiakkaitaan muovikappaleen valmistuksen jälkeen myös kokoonpanossa, jolloin asiakas saa suoraan valmiiksi asti viedyn tuotekokonaisuuden.

”Näin asiakkaiden ei tarvitse ruveta ruuvailemaan, porailemaan ja säätämään jopa kymmentä eri komponenttia yhteen, vaan me teemme sen valmiiksi jo Virroilla.

Olkkonen muistuttaa, että VMT Plasticin osaaminen ja näkemys ovat kaikkien asiakkaiden hyödynnettävissä.

”Muoviosien suunnitteluun, valmistamiseen ja kokoonpanoon liittyvät huolet voi jättää meille”, summaa Olkkonen.

Nähdään Alihankinta-messuilla!

Jos olet tulossa messuille uuden muovituotteen valmistus mielessäsi, autamme teknisen muovituotteen tuotantomenetelmän valinnassa ja tuotteen valmistettavuudessa sekä työkalun suunnittelussa ja valmistamisessa.

Tervetuloa keskustelemaan kanssamme kestävistä ja vastuullisista muoviratkaisuista!
Alihankinta 2023 -messut 26.–28.9.2023 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus.
Löydät meidät tutulta osastolta A618.

 

 

Kokoonpanosta kustannussäästöjä

Tarpeesi mukaan vastaamme myös tuotteiden kokoonpanovaiheista ja tarvittavista hankinnoista osakokoonpanoihin liittyen. Tämä nopeuttaa tuotteen asennusta sinun kokoonpanossasi ja tuo sitä kautta kustannussäästöjä.

Kiinnostuitko? Lue Avant Tecnon asiakastarina kokoonpanopalvelumme eduista.

säiliön räjäytyskuva

Vastuullinen kumppani

Olemme teknisiä muovituotteita suunnitteleva ja valmistava vastuullinen perheyritys. Tarjoamme yli 50-vuoden kokemuksella kokonaisvaltaisia muoviratkaisuja.

Nykyaikainen tuotantomme mahdollistaa kustannustehokkaan ja vastuullisen sopimusvalmistuksen ruiskuvalu- ja puhallusmuovausmenetelmillä. Tutkimme ja otamme käyttöön uusia sovelluksia ja kierrätysraaka-aineita jatkuvasti. Keskustelemme mielellämme uusista ratkaisuista ja raaka-aineiden mahdollisuuksista sinunkin kanssasi.

Tavoitteemme on olla kierrätysraaka-aineiden käytön edelläkävijä.

Lue, kuinka käytetty muovituote muuttuu käsissämme uudeksi.

 

Varaa aika juttutuokioon myyjämme kanssa!

Jere Olkkonen

Myyntipäällikkö

jere.olkkonen@vmtplastic.fi
0400 566 450

 

Rekisteröidy messuvieraaksi ennakkoon!

 

Muoviteollisuuden asiantuntijat ovat aina käytettävissäsi.
Ota rohkeasti yhteyttä.