Puhallusmuovauksen tekniset edut ja ominaisuudet

Mitä on muovin puhallusmuovaus?

Puhallusmuovausmenetelmä perustuu ekstruusio eli suulakepuristamiseen. Puhallusmuovausmenetelmässä putkimainen lämmitetty muoviaines lasketaan muotin väliin. Muotti suljetaan ja putken sisään johdetaan sopivalla paineella ilmaa, jolloin muovi painautuu muottia vasten. Kappale jäähdytetään, putki leikataan ja muotti avataan ja kappale on valmis viimeistelyyn.

Prosessin läpimenoaika on lyhyt, mikä tekee puhallusmuovatusta kappaleesta hintakilpailukykyisen. Puhallusmuovauksesta erinomaisen massatuotantomenetelmän tekee sen hyvä toistettavuus ja vaihteluvälin hyvä hallittavuus.

Puhallusmuovauksen edut ja ominaisuudet

Puhallusmuovatut kappaleet ovat saumattomia, säiliömäisiä tai ontelomaisia ja usein pyöreämuotoisia. Puhallusmuovatut kappaleet voivat olla myös hyvin pitkiä ja kanavamaisia. Muotorajoitteita ei juurikaan ole. Muovikappaleisiin on mahdollista muotoilla helposti erilaisia väistöjä tai liittää lukuisia inserttejä, kuten metallikierreosia, letkukaroja, tukijalkoja tai kiinnikekorvia.

“Usein varsinkin kone- ja laiteteollisuudessa asiakkaamme haasteena on tilanahtaus yhä pienenevissä konetiloissa. Pystymme puhallusmuovatuilla kappaleilla hyödyntämään ahtaita paikkoja, sillä kappaleet voivat olla monimuotoisia ja seinämän paksuus on hyvin hallittavissa.” 

Puhallusmuovausmenetelmä mahdollistaa tasa- ja ohutseinämäisyyden. Puhallusmuovauksella voidaan kappaleiden seinämävahvuudet määritellä tarkasti, sillä menetelmä takaa hyvän sitkoisuuden. Näin ollen kappaleen painon optimointi on mahdollista, koska seinämävahvuutta ei ole tarpeen kasvattaa, jotta saavutetaan haluttu jäykkyys.

Seinämäpaksuus vaikuttaa painon lisäksi raaka-ainekulutukseen ja sitä kautta tuotteen kappalehintaan. Raaka-aine valinnoilla mahdollistetaan myös läpinäkyvyys, jolloin esimerkiksi nesteen korkeutta voidaan tarkkailla kappaleen seinämän läpi.

Mittatarkkojen muovituotteiden valmistaminen on mahdollista, koska puhallusmuovausprosessissa vaihteluväli on helposti hallittavissa.

”Toista metriä pitkän kappaleen kiinnikekorvien, jotka sijaitsevat eri päissä kappaletta, heitto saadaan pidettyä alle millin sisällä.” 

Myös lujarakenteiset litteät ja ohuet kappaleet onnistuvat puhallusmuovausmenetelmällä. Kotelomainen rakenne takaa tarpeeksi jäykän rakenteen mutta on umpinaista rakennetta kevyempi.

Puhallusmuovauksessa käytetty muoviraaka-aine kestää hyvin kemikaaleja ja on siten turvallinen käyttää haastavissakin kohteissa.

Puhallusmuovausmuotti

Puhallusmuovauskappaleiden muotit ovat erittäin kestäviä ja lähes ikuisia työkaluja. 100 000 kappaleen vuosivolyymin voi hallita mainiosti yhdellä muotilla. Kestävyys ja pitkä käyttöikä näkyy kuitenkin myös muottien hinnassa mutta kompensoituu nopeasti, mikäli muovikappaleen volyymilla on kasvusuunnitelmia.

”Vanhimmat muottimme ovat vuodelta 2003, ja ne toimivat edelleen moitteetta. Teemme muoteille perushuoltoja ja pieniä kunnostuksia aina tarpeen mukaan.”  

 

Ville Mäkinen
Myyntipäällikkö

Puhallusmuovaus on ympäristömyönteinen menetelmä

Tiedote Alihankintamessut 2019

Puhallusmuovaus mahdollistaa teknisen tuotteen valmistamisen yhtenä kappaleena, millä saavutetaan sekä säästöjä energiankulutuksessa että yksinkertaistetaan asiakkaan kokoonpanovaihetta.

Muovien käytöllä on positiivisia ympäristövaikutuksia raaka-aineiden ja energiansäästöjen kautta

Elinkaarianalyyseissä on osoitettu että oikeissa tuoteryhmissä muovit tuottavat pienimmät kokonaisympäristövaikutukset muihin materiaaleihin verrattuna.

Vastuullisena kumppanina kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Pyrimme aina hyödyntämään materiaaleja tehokkaasti ja säästämään energiaa, mikä pienentää myös kustannuksia ja näkyy siten positiivisesti myös tuottavuudessa.

Kierrätämme materiaalia omassa tuotannossamme välttääksemme raaka-aineen hävikkiä ja siten ohjaamme arvokkaan materiaalin uudelleen käyttöön.

Panostamme ympäristövaikutuksien vähentämiseen hyvällä tuotesuunnittelulla, jolla optimoimme materiaalin tarpeen ja tuotteen käyttöiän sekä kierrätettävyyden. Suunnittelemme jokaiseen käyttötarkoitukseen materiaalitehokkaimman ja toimivimman ratkaisun.

Positiiviset ympäristövaikutukset näkyvät  raaka-aineiden ja energian säästönä sekä hävikin ja energiatarpeen pienenemisenä jakelussa ja liikenteessä. Useiden asiakkaidemme kanssa käytössämme on uudelleenkäytettävät pakkausmateriaalit.

Olemme ISO9001 ja ISO14001 sertifioitu kumppani.

Tervetuloa keskustelemaan kanssamme kestävistä ja ympäristömyönteisistä muoviratkaisuista ja kestävästä kumppanuudesta!
Alihankinta 2019 -messut 24.–26.9.2019 Tampereen Messu-ja Urheilukeskus.

Löydät meidät osastolta A618.

Virtain Muovityö Oy
Kiertotie 15, Virrat
Puh. +358 3 475 4900
www.vmtplastic.fi
www.facebook.com/vmtplastic
www.instagram.com/vmtplastic
www.linkedin.com/company/vmtplastic

Muoviteollisuuden asiantuntijat ovat aina käytettävissäsi.
Ota rohkeasti yhteyttä.