Oppilaitosyhteistyö: työelämäprojektit tarjoavat uusia oivalluksia puolin ja toisin

Teemu Airaksinen on Tampereen ammattikorkeakoulun insinööriopiskelija, josta on tullut viime aikoina tuttu näky myös Virroilla. Teemu opiskelee parhaillaan koneinsinööriksi, erikoistuen opinnoissaan tuotantotekniikkaan ja teollisuustalouteen. Opinnot ovat jo loppusuoralla, ja tällä hetkellä Teemu suunnittelee opinnäytetyönään robottisolua VMT:n uudelle puhallusmuovauskoneelle.

Yhteistyö sai alkunsa viime syksynä, kun VMT:llä alettiin työstää automaatioprojektia yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun kone- ja tuotantotekniikan insinööriopiskelijoiden kanssa. Projektin tarkoituksena oli etsiä uusia lähestymistapoja tuotteen läpimenoajan lyhentämiseen ja kustannustehokkuuden parantamiseen.

– Puhallusmuovauksessa muovi puhalletaan muottiin, jolloin kappaleen ympärille jää lieve. Tähän asti kappaleiden jälkityöstäminen on tehty käsin. Syksyn automaatioprojektissa selvitettiin, miten tämä työvaihe saataisiin automatisoitua, jolloin tuotanto olisi tehokkaampaa ja ihmiseltä vapautuisi työaikaa mielekkäämpiin tehtäviin, Teemu kertoo projektin taustoista.

Syksyllä toteutettu projekti selkeytti suunnitelmia ja antoi varmistuksen siitä, että automaatioratkaisuun kannattaa lähteä panostamaan. Teemu innostui toteuttamaan opinnäytetyönään jatkoprojektia, johon kuuluu robottisoluun tulevien laitteiden suunnittelua, sijoittelua ja layoutin tekoa. Projektia on työstetty tiiviissä yhteistyössä VMT:n automaatioteknikko Jussi Sompin ja tuotantopäällikkö Erkki-Jussi Lahtisen kanssa.

– Teemu on tuonut projektiin oman näkemyksensä ja työpanoksensa, mistä on ollut meille iso apu. Työ on edennyt vauhdikkaasti, kun Teemu on ollut mukana – tässä on ollut selvästi oikea tekijä oikeassa paikassa. Teemme mielellämme yhteistyötä oppilaitosten kanssa, sillä tällaiset projektit ovat antoisia molemmin puolin. Opiskelijat tuovat aina mukanaan uutta näkökulmaa ja tuoreita ajatuksia, Erkki-Jussi kehuu.

– On hienoa, että opintojen yhteydessä pääsee tekemään aitoja työelämäprojekteja. Onhan se kova valttikortti jo työllistymisenkin kannalta, kun pääsee tällaisen kehitysprojektin toteuttamaan lopputyönä, Teemu iloitsee.

Muoviteollisuuden asiantuntijat ovat aina käytettävissäsi.
Ota rohkeasti yhteyttä.