Från montering till upphandling av komponenter – VMT Plastic servar sina kunder på bred front

VMT Plastic, känt för sina högklassiga plastprodukter, har de senaste åren utvidgat sin tjänstepalett till att omfatta även montering. Förutom för att stärka sitt fotfäste har företaget gjort detta för att man vill hjälpa sina kunder med problemlösning.

”VMT Plastic har alltid varit något av ett ingenjörshus”, konstaterar försäljningschef Ville Mäkinen.”Vi har gärna kommit med idéer och planerat hur vi kunde hjälpa kunderna att lösa problem.”

När det gäller monteringsarbete är det ytterst viktigt att känna till kundens verksamhetsmiljö och förstå var produkten ska användas och var slutmonteringen eller delmonteringen ska ske. En stor del av delmonteringsarbetena är rätt enkla och också därför lönar det sig att outsourca dem.

Slutproduktens värde ökar inte nödvändigtvis av att kunden själv utför all montering och lagerhåller nödvändiga komponenter. Ur VMT Plastics synvinkel är situationen en annan – om vi kan erbjuda montering ökar det också våra egna produkters mervärde”, förklarar Mäkinen.

Avant Tecnos bränsletank exempel på ett brett samarbete

vmt assembly

VMT Plastic kan hjälpa sina kunder på mycket bred front även när det gäller upphandling, konkurrensutsättning och design av komponenter, eller sourcing som det kallas på fackjargong. En av kunderna som tillgodogör sig den omfattande tjänstepaletten är det finländska företaget Avant Tecno, som tillverkar multifunktionslastare.

Inledningsvis tillverkade VMT Plastic endast den bränsletank som Avant Tecno behövde.Tanklocket hade en låsmekanism med nyckel, och fordonet dessutom en separat nyckel. Denna modell med två nycklar tyckte Mäkinen verkade besvärlig.

”Vi föreslog ett utvidgat samarbete för kunden och att vi skulle sourca ett nytt lock för dem. Genom att serielägga lockets lås så att hyttnyckeln passade till det kunde en nyckel slopas. Vi konstruerade alltså en monteringsbar komponent helt skräddarsydd efter kundens behov”, summerar Mäkinen.

Genom det utvidgade samarbetet kunde Avant Tecno också minska på sitt lager som blivit allt större.

”Om ett lager innehåller till exempel tusen produkter och varje produkt har tio komponenter som ska anslutas, så behöver lagret vara rätt massivt. När detta upprepas för flera produkter så blir lagret oundvikligen rätt stort. Med vår hjälp lyckades kunden, även med tanke på lagerkostnaderna, gallra bort överflödiga komponenter ur sina egna lokaler”, beskriver Mäkinen.

Monteringsarbete säkerställer kundnöjdhet

Genom att outsourca monteringen kan kunden alltså använda sin kärnkompetens på den egna specifika produkten och behöver inte förbruka tid och resurser på det för kunden mindre viktiga fästandet av komponenten. Tar VMT Plastic ansvar för monteringen eliminerar det också eventuella utmaningar som kunden har haft vid fästandet av komponenter i en plastprodukt som VMT Plastic tillverkat.

”Då vi själva fäster nödvändiga komponenter kan vi – smidigt i vår egen produktion – lösa eventuella utmaningar vi möter. Därmed kan vi genast identifiera grundorsaken till problemet och kunden får med säkerhet en hundraprocentigt fungerande produkt”, påpekar Mäkinen.

Så även med tanke på kvalitetsledningen är det förnuftigt att fästa alla komponenter i ett så tidigt skede som möjligt, innan produkterna börjar levereras till kunden.”

Samarbete bygger på en bra dialog

Mäkinen uppmanar kunderna att dra nytta av VMT Plastic även i produktutvecklingen.

Kunden kan i sin produktutveckling exempelvis ha en produkt av samma typ som bränsletanken och fundera på en fästkomponent för den. I stället för att själva förbruka tid på det här kunde de lämna över hela problemet till oss”, påminner Mäkinen.

”Det är viktigt att informationen mellan oss och kunden fungerar. Om tröskeln för en öppen dialog är låg uppstår det sällan problem.”

Samarbeten som bygger på partnerskapsprincipen är särskilt tilltalande för Mäkinen, som upplever att han framför allt arbetar i ett serviceyrke.

”Vårt samarbete med kunden blir djupare då vi kan leverera en mer komplett helhet, och samtidigt får vi tillfälle att utföra vårt eget arbete på bästa möjliga sätt.”

 

Läs mer om vårt samarbete med Avant Tecno.

Jaa juttu:

VMT plastspecialister är alltid redo för att hitta bästa plastlösningar till er.
Kontakt gärna oss direkt.