Gott och konstruktivt partnerskapet

Valtra är en del av det globala bolaget AGCO. Valtras kvalitetsingenjör Päivi Häyrinen arbetar på traktorfabriken i Suolahti. Fabriken tillverkar ungefär 36 lantbrukstraktorer per dag. På ett år tillverkas knappa 8 000 traktorer.

 

VMT Plastic har varit Valtras samarbetspartner redan i omkring 20 år. Företagen har tillsammans tagit fram plastprodukter för Valtras behov och löst problem som uppstått längs vägen. Den gemensamma utvecklingen fortsätter också framöver.

Utveckling tillsammans

Samarbetet startade i tiderna eftersom VMT Plastic kunde erbjuda lämpliga plastprodukter och företagen låg fysiskt nära varandra. För tillfället levererar VMT Plastic expansionskärl och oljeuppsamlingskärl till fabriken. Häyrinen upplever att VMT Plastics styrkor är snabbhet och en vilja att lösa problem. Hon säger också att VMT Plastic är ett innovativt företag.

– VMT Plastic vill samarbeta och delta i problemlösning såväl i sin egen produktion som här på fabriken, berättar Häyrinen.

– Under de senaste åren har VMT Plastic verkligen nått en ny nivå. Utvecklingsarbetet fortsätter, säger Häyrinen.

Enligt Häyrinen motsvarar kvaliteten på VMT Plastics produkter de specifikationer som avtalats. Detta är viktigt, eftersom varje komponent har en egen viktig uppgift. Produkterna fungerar också i praktiken enligt förväntningarna, och kvalitetsavvikelser förekommer inte. Enligt Häyrinen har samarbetet med VMT Plastic på det stora hela varit enkelt och okomplicerat.

– Just nu leds VMT Plastic av en ungdomlig, framåtsträvande skara med en stor yrkeskunskap att luta sig tillbaka på, sammanfattar Häyrinen.

 

Valtras och VMT Plastics partnerskap i korthet:

Samarbete cirka 20 år.

VMT Plastics styrkor
• snabbhet
• samarbetsvilja
• problemlösningsvilja
• innovativitet

Samarbetet är enkelt och okomplicerat.

Vänligen acceptera marknadsföringscookies för att titta på den här videon.
VMT plastspecialister är alltid redo för att hitta bästa plastlösningar till er.
Kontakt gärna oss direkt.