Takaisin referensseihin

Case Agco Valtra

"Partnerskapet har varit gott och konstruktivt."

Puhallusmuovaus Ruiskuvalu


Lataa Case PDF

Päivi Häyrinen, Valtra:

”Partnerskapet har varit gott och konstruktivt.”

Valtra är en del av det globala bolaget AGCO. Valtras kvalitetsingenjör Päivi Häyrinen arbetar på traktorfabriken i Suolahti. Fabriken tillverkar ungefär 36 lantbrukstraktorer per dag. På ett år tillverkas knappa 8 000 traktorer.

Virtain Muovityö Oy har varit Valtras samarbetspartner redan i omkring 20 år. Företagen har tillsammans tagit fram plastprodukter för Valtras behov och löst problem som uppstått längs vägen. Den gemensamma utvecklingen fortsätter också framöver.

Utveckling tillsammans

Samarbetet startade i tiderna eftersom VMT kunde erbjuda lämpliga plastprodukter och företagen låg fysiskt nära varandra. För tillfället levererar VMT expansionskärl och oljeuppsamlingskärl till fabriken. Häyrinen upplever att VMT:s styrkor är snabbhet och en vilja att lösa problem. Hon säger också att VMT är ett innovativt företag.

– VMT vill samarbeta och delta i problemlösning såväl i sin egen produktion som här på fabriken, berättar Häyrinen.

– Under de senaste åren har VMT verkligen nått en ny nivå. Utvecklingsarbetet fortsätter, säger Häyrinen.

Inga kvalitetsavvikelser

Enligt Häyrinen motsvarar kvaliteten på VMT:s produkter de specifikationer som avtalats. Detta är viktigt, eftersom varje komponent har en egen viktig uppgift. Produkterna fungerar också i praktiken enligt förväntningarna, och kvalitetsavvikelser förekommer inte. Enligt Häyrinen har samarbetet med VMT på det stora hela varit enkelt och okomplicerat.

– Just nu leds VMT av en ungdomlig, framåtsträvande skara med en stor yrkeskunskap att luta sig tillbaka på, sammanfattar Häyrinen.

 

Valtras och VMT:s partnerskap i korthet:

Samarbete cirka 20 år.

VMT:s styrkor
• snabbhet
• samarbetsvilja
• problemlösningsvilja
• innovativitet

Samarbetet är enkelt och okomplicerat.

Muoviteollisuuden asiantuntijat ovat aina käytettävissäsi.
Ota rohkeasti yhteyttä.