Vi utvecklar oss ständigt också då det gäller miljö.

Vi strävar efter att systematiskt förbättra oss då det gäller miljöskydd. Utgångspunkten är alltid att identifiera miljökonsekvenserna av vår verksamhet och att ställa upp mål för verksamheten och följa upp utfallet. Vi utvecklar och upprätthåller god praxis i våra processer och funktioner.

 

Plast som industrimaterial är en miljöpositiv lösning

Plastteknologi möjliggör tillverkning av en teknisk produkt som ett stycke. Det sparar energi och underlättar monteringsfasen för våra kunder.

Som en ansvarsfull partner utvecklar vi ständigt vår verksamhet. Vi strävar alltid efter att utnyttja material effektivt och att spara energi, vilket också sänker kostnaderna och påverkar produktiviteten positivt. Det här är också centrala faktorer för ISO14001-certifikatet.

Vi är en ISO14001-certifierad partner.

VMT plastspecialister är alltid redo för att hitta bästa plastlösningar till er.
Kontakt gärna oss direkt.