Vi utvecklar oss ständigt också då det gäller miljö.

Vi strävar efter att systematiskt förbättra oss då det gäller miljöskydd. Utgångspunkten är alltid att identifiera miljökonsekvenserna av vår verksamhet och att ställa upp mål för verksamheten och följa upp utfallet. Vi utvecklar och upprätthåller god praxis i våra processer och funktioner.

 

Plast som industrimaterial är en miljöpositiv lösning

Plastteknologi möjliggör tillverkning av en teknisk produkt som ett stycke. Det sparar energi och underlättar monteringsfasen för våra kunder.

Som en ansvarsfull partner utvecklar vi ständigt vår verksamhet. Vi strävar alltid efter att utnyttja material effektivt och att spara energi, vilket också sänker kostnaderna och påverkar produktiviteten positivt. Det här är också centrala faktorer för ISO14001-certifikatet.

Vi är en ISO14001-certifierad partner.

Nyckelflaggan

Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat VMT Plastic märket Nyckelflaggan som tecken på en tjänst som är producerad i Finland och som sysselsätter folk i Finland.

Nyckelflaggan är ett märke för finländskt arbete.

  • Vår tjänsten är producerad i Finland.
  • De inhemska kostnadernas andel av tjänstens självkostnadsvärde, dvs. graden av inhemskhet, vara minst 50 procent.
  • VMT har Inhemsk ägarandel.
  • Vår verksamhet och huvudkontor är i Finland.

Nyckelflaggan är ett ursprungsmärke som kan beviljas till produkter som tillverkas och tjänster som produceras i Finland.

VMT plastspecialister är alltid redo för att hitta bästa plastlösningar till er.
Kontakt gärna oss direkt.