Kvalitetssäkring i alla faser av produktionen är en del av vårt helhetsmässiga kvalitetsprogram

Vi ställer årligen upp kvalitetsmål och följer upp utfallet med hjälp av entydiga nyckeltal. Kvalitetssäkring i alla faser av produktionen är en del av vårt helhetsmässiga kvalitetsprogram. Vi använder ett dokumenterat kvalitetssystem som kvalitetsledningsredskap. Vi säkerställer att alla arbetsmoment har tillräckliga förutsättningar för att producera god kvalitet. Vi tillämpar också väsentliga lagar, förordningar och myndighetsbestämmelser i vår verksamhet.

Vårt kompetenta team har en nyckelposition då det gäller kvalitativa mål och verksamhetssätt

 

Hörnstenarna i vår kvalitetspolitik är

  • skräddarsydda produkter för kundens användningsändamål
  • smidig och konkurrenskraftig betjäning
  • lönsam och kostnadseffektiv verksamhet
  • produkternas kvalitet och leveranssäkerhet

Det viktigaste kriteriet då vi mäter kvalitet är hur nöjda våra kunder är. Ständig utveckling är en del av allt vi gör och i vårt team har varje medlem en nyckelposition för att utveckla sin enhet.

ISO 9001   ISO 14001

VMT plastspecialister är alltid redo för att hitta bästa plastlösningar till er.
Kontakt gärna oss direkt.