Olavi Mäkinen, viljan och stoltheten i att göra själv

Olavi Mäkinen växte upp i en småodlarfamilj i byn Ilomäki i Virdois. Olavis far var en skicklig hantverkare som arbetade med både trä och metall i sin verkstad. Verkstaden intresserade lilla Olavi och pojken smög sig titt som tätt in för att pyssla för sig själv. Där hittade han viljan och stoltheten i att göra saker själv. Gnistan till företagande föddes när pojken råkade ha sönder sin mors degskål. Olavi beslutade sig för att grunda en skålfabrik när han blev stor för att gottgöra skålen.

Olavis intresse begränsade sig inte till teknik, utan han tränade till exempel upp ungtjurarna i ladugården till arbetsdjur.

Virdois första plastmaskin och ”80-märket”

Den unga maskinteknikern Olavi Mäkinen köpte sin första plastmaskin 1972, den första plastmaskinen i Virdois. Samma år blev det så kallade ”80-märket” obligatoriskt för nya körkortsinnehavare i Finland. Olavi slog till i hålet på marknaden. Totalt producerades och marknadsfördes 10 000 ”80-märken”, innan produkter som tillverkats med tryckteknik strömmade in på marknaden.

 

80-märket

Det så kallade ”80-märket” var i bruk från 1972 till 1996. En ny förare som tagit körkort hade märket i bakrutan på sin bil det första året. Märket skulle synas tydligt för fordonet bakom och en bil med märket fick inte köra fortare än 80 kilometer i timmen. Om föraren bröt mot hastighetsbegränsningen fler än tre gånger per år, blev straffet körförbud enligt prövning och kanske också en uppläxning av länsmannen.

Modiga och företagande utvecklare

Plastarbetet började i garaget, flyttades till en gammal byskola och genom målmedveten utveckling till moderna produktionslokaler.

Verksamheten startade med den första plastmaskinen i garaget i Virdois som en enmans verkstad. Från första början har Olavi Mäkinen emellertid haft ett ständigt växande expertnätverk vid sin sida. Företagets första anställda började vid verkstaden 1979, då företaget verkade i en gammal byskola. Rauno Rantala har sedan dess varit en av företagets nyckelpersoner genom åren. Han har knegat i hallen länge efter att de andra gått hem. Så småningom växte det fram ett team av anställda hos Virtain Muovityö.

En ny generation i ständig utveckling

För några år sedan skedde ett generationsskifte på VMT då Olavis barn tog över. Verkställande direktör Marja Mäkinen och försäljningschef Ville Mäkinen har själva aktivt skapat sina arbetsbeskrivningar. Båda två är diskuterande och lätta att närma sig, och de är dessutom utvecklare med en bred utbildning. Båda brinner också för ständig förbättring.

Värden

Key to Your Plastic Solutions

Vi är ett 50 år gammalt, solitt familjeföretag.

De centrala värdena i vår verksamhet är:

  • Leveranssäkerhet
  • Säkerhet
  • Kundinriktning
  • Vi håller våra löften

Dina produkter är alltid på rätt plats i rätt tid.

Vi börjar alltid med kundens behov som utgångspunkt. För oss betyder kundinriktning kontinuerlig diskussion med kunden och vi skräddarsyr varje skede enligt kundens behov. Kundernas behov styr också våra investeringar.

Förutom arbetssäkerhet betyder säkerhet för oss så kallad kundsäkerhet. De betyder att kunden kan lita på att vi håller fast vid vad vi lovar, så att kunden kan fokusera på sin egen affärsverksamhet medan vi sköter allt annat. Våra kundrelationer är långvariga partnerskap.

Vi är en ISO9001- och ISO14001-certifierad partner.

Vi gör det vi lovar.

VMT plastspecialister är alltid redo för att hitta bästa plastlösningar till er.
Kontakt gärna oss direkt.