Våra kunder drar nytta av vår stark plastkompetens

Vi svarar för hela produktionskedjan för plastlösningar. Vi planerar och tillverkar tekniska plastprodukter och formverktyg som behövs för tillverkningen av produkterna, skräddarsytt enligt kundens behov.

Våra kunder drar nytta av vår starka produktutvecklings- och plastkompetens samt våra nätverk.

Vi svarar helhetsmässigt för plastlösningar:

 • planering av plastprodukter och produktutveckling
 • snabba prototyper
 • formverktyg
 • kontraktstillverkning
 • anskaffning av andra nödvändiga delar
 • monteringsfas
 • lagerhållning

Stark plastkompetens

Snabba prototyper

En viktig del av produktutvecklingsprocessen är att skapa en fungerande snabb prototyp för kunden med 3D-utskrift.
Fördelen med en snabb prototyp är att du redan i tillverkningsskedet får ett fysiskt modellexemplar för testning eller marknadsföring. Vid utformningen av en snabb prototyp är det endast fantasin som sätter gränser. Du kan testa en snabb prototyp i verkliga förhållanden vid ditt användningsobjekt och kontrollera de tekniska detaljerna innan produktionsformen tillverkas. På så sätt undviker vi dyra formändringar och sparar både tid och pengar.

Former

Vi tillverkar former både för formsprutning och formblåsning på vår verktygsavdelning i en egen produktionskedja. Resultatet är en tydlig och enkel tillverkningsprocess. Vi använder också pålitliga underleverantörer vid tillverkningen av formverktyg.

Formsprutning

Med hjälp av formsprutning kan man snabbt tillverka måttbeställda produkter av hög kvalitet. Vi har en god kännedom om plastråvaror och en stark formsprutningskompetens. Vi planerar nya produkter skräddarsytt för våra kunder, med beaktande av tillverkningsmetodens möjligheter och begränsningar.

Med hjälp av en professionell formanskaffning säkerställer vi produkter av hög kvalitet och en kostnadseffektiv tillverkning.

Vi erbjuder våra kunder:

 • god kännedom om råvaror – vi använder oss av alla tekniska plastmaterial
 • skräddarsydda plastproduktlösningar
 • automatiserad och kostnadseffektiv formsprutningsproduktion
 • anskaffning och montering av delar – färdiga plastprodukthelheter

Formblåsning

Formblåsning är en kostnadseffektiv och snabb serieproduktionsmetod för att tillverka ihåliga och tunnväggiga termoplastprodukter.

 • Cisternformade termoplastprodukter
 • Krävande, tekniska plastkomponenter
 • Långa och stora kanaler (luftstyrning)
 • Ihåliga konstruktioner
 • 0,2–400 l

Formblåsning passar bra för tillverkning av krävande tekniska plastkomponenter. Formblåsta plastprodukter är ihåliga, cisternformade och saknar fogar.
Cisternerna passar för behandling av kemikalier och kan också användas i trycksatta system.

Med hjälp av formblåsningsteknik kan man också tillverka mångsidiga rörstrukturer och kanalsystem för luftstyrning.

VMT plastspecialister är alltid redo för att hitta bästa plastlösningar till er.
Kontakt gärna oss direkt.