Användning av återvunnen plast

Vi kan använda återvunnen plastråvara på ett mångsidigt sätt, genom både formsprutning och formblåsning.

Över 50 prosent av de plastprodukter vi tillverkat har gjorts av återvunnen plast. Vår ambition är att genom ett systematiskt utvecklingsarbete ytterligare öka användningen av återvunna råvaror i produktionen. Vi avser att bli en föregångare inom användningen av återvunna råvaror.

 

 

Det optimala valet av plastråvara

Vi har arbetat hårt för att ha den kompetens som behövs för att utnyttja återvunna råvaror på bred front i produktionen.

Vår produktutveckling utgår alltid från hållbar utveckling. Vi optimerar användningen av plast så att det alltid är rätt material som används för det aktuella ändamålet.

Målet med produktdesignen är med andra ord att skapa optimala och funktionella produkter på ett sådant sätt att de med en så liten mängd plast som möjligt kan ges de hållfasthetsegenskaper som krävs. Vi ser också för vår del till att produkten håller hela livslängden, dvs. att livscykeln blir så lång som möjligt.

 

Återvunna råvaror – vi återvinner allt spillmaterial

Det spill som uppstår i vår produktion återvinns som råvara. Allt spill som vi inte direkt kan återvinna i produktionen går till våra partners för omgranulering innan det används på nytt.

Vi har ett nära samarbete med Keskinen Recycling Oy, som återvinner plast för industrin samt levererar återvunna råvaror. De återvunna kvaliteterna håller numera hög klass och vi har under årens lopp satsat mycket arbete på att bygga upp vår kompetens inom återvunnen plast.

I produktionen använder vi också en hel del Fortum Circo, ett finskt material i vars tillverkning plastavfall insamlat från konsumenter utnyttjas. Circo innehåller mest krossat avfall från plastförpackningar, såsom tvättmedelsflaskor och annat inom flaskor och dunkar.

 

Vill du veta om återvunnen råvara är det rätta valet även för din produkt?

Låt oss hjälpa till i valet av råvara så skapar vi tillsammans en ansvarsfull plastprodukt. Vi optimerar alltid användningen av plast så att det används precis så mycket som behövs av den råvara som lämpar sig för det aktuella ändamålet.

Vänligen acceptera marknadsföringscookies för att titta på den här videon.
VMT plastspecialister är alltid redo för att hitta bästa plastlösningar till er.
Kontakt gärna oss direkt.