Tjänster

Små eller stora plastprodukter?
myynti@vmtplastic.fi
044 735 5415

Låt oss planera en fungerande lösning

Säker och pålitlig kontraktstillverkning

Vem är vi?

En lösningspartner

Vi bedömer alltid kundens behov från fall till fall och rekommenderar en tillverkningsmetod och tilläggstjänster.

Vårt breda nätverk av plastexperter står till kundens förfogande och vi hjälper alltid kunden att uppnå en kostnadseffektiv lösning.

Fråga mer av vår försäljning!

Vad gör vi?

 

Vi använder oss av två plastmetoder

  • Formsprutning
  • Formblåsning

Dessutom kan vi som tilläggstjänster erbjuda bland annat

  • anskaffning av andra nödvändiga delar
  • monteringsfas
  • lagerhållning

Produktutveckling

Vi erbjuder kunden vår expertis vid val av produktmetod och tillverkningsbarhet samt planering och tillverkning av verktyg.

En viktig del i produktutvecklingsskedet är också att tillverka en snabb prototyp åt kunden. Tack vare den kan vi försäkra oss om att produkten fungerar innan formen tillverkas.

Partnerskap?

 

Vår betjäning bygger på

  • Kvalitet
  • Enkel kommunikation och flexibilitet
  • Leveranssäkerhet

Vi är en säker, sakkunnig och pålitlig underleverantörspartner. Många av våra underleverantörspartnerskap har pågått i åratal. Vi vill alltid erbjuda våra kunder den bästa plastlösningen och leveranssäkerhet. När omständigheterna förändras är vi flexibla.

VMT plastspecialister är alltid redo för att hitta bästa plastlösningar till er.
Kontakt gärna oss direkt.